English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Nam RSM

Mô tả công việc

Hoạch định:

 • Đề xuất chiến lược, chính sách, kế hoạch quản lý hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công theo mục tiêu của công ty.
 • Đề xuất chiến lược sản phẩm của công ty.

Tổ chức thực hiện

 • Chịu trách nhiệm chính về doanh thu, cơ cấu sản phẩm và lợi nhuận của thị trường trong khu vực phụ trách.
 • Tổ chức xây dựng chương trình bán hàng và giám sát các hoạt động trong hệ thống.
 • Phân tích các báo cáo bán hàng, từ đó đưa ra kiến nghị hợp lý.
 • Duy trì và phát triển khách hàng để đạt doanh số tối đa.
 • Mở rộng hệ thống kênh phân phối, tăng thị phần sản phẩm, phát triển thị trường mới.
 • Kết hợp với Trade Marketing thực hiện các chương trình quảng cáo/khuyến mãi.
 • Kiểm soát đầu vào của NPP đồng thời quản lý hiệu quả mức tồn kho nhằm giảm thiểu việc tỷ lệ hàng trả về thấp.
 • Theo dõi doanh số bán ra, kiểm soát hạn mức tín dụng, phạm vi phân phối của khách hàng.
 • Báo cáo tình hình thị trường từng giai đoạn, tình hình đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh tế, chính trị, xã hội… có ảnh hưởng đến doanh thu.

Báo cáo:

 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch được giao theo định kỳ cho GĐ KD/PGĐ KD GT.
 • Báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện công việc cho GĐ KD/PGĐ KD GT khi có yêu cầu.

Khác:

 • Định kỳ tổ chức thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng; Giải quyết khiếu nại về chất lượng của sản phẩm … do Công ty cung cấp.
 • Tham gia việc đánh giá hiệu quả của dự án sản xuất sản phẩm mới hoặc cải tiến.
 • Tham gia thiết lập kế hoạch tạo sản phẩm - dịch vụ của công ty.
 • Xây dựng và đề xuất giá bán sản phẩm của công ty.
 • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn, môi trường theo qui định của công ty.
 • Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của GĐ/TGĐ.

Yêu cầu công việc

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm ở vị trí ASM ngành hàng tương tự. 
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
 • Có kiến thức rộng về điều hành kinh doanh.
 • Am hiểu thị trường FMCG/Hóa Mỹ Phẩm kênh Truyền thống. 
 • Kỹ năng vi tính văn phòng, quản lý, làm việc theo nhóm.
 • Đàm phán, giao tiếp tốt.
 • Tư duy logic, xử lý các tình huống tốt.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Thưởng doanh số + Thưởng KPIs + Thưởng Năm + Lương tháng 13...