Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Giám Đốc Điều Hành Dự Án (Nhà Thầu Cảnh Quan)

Công ty TNHH Đại Phú Mỹ
Ngày cập nhật: 21/05/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Tăng lương
  • Phụ cấp thâm niên
  • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)

Hoạch định, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về hoạt động quản lý dự án trong phạm vi được phân công

II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)

Nhiệm vụ 1: Hoàn thiện hệ thống, quy trình của khối QLDA:

1.1 Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Khối Quản lý dự án - QLDA (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ…);

1.2 Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ trực thuộc Khối QLDA;

1.3 Xây dựng và áp dụng triển khai các chính sách/qui định, thủ tục/qui trình/hướng dẫn công việc liên quan đến quản lý các nhà thầu phụ;

1.4 Chịu trách nhiệm giám sát, duy trì và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả trong phạm vi Khối và Công ty.

Nhiệm vụ 2: Giai đoạn chuẩn bị cho dự án

2.1 Xây dựng và quản lý ngân sách họat động (quý, năm) của Khối QLDA.

2.2 Nhận chỉ tiêu kế hoạch thiết kế, thi công từ Ban Tổng giám đốc (TGĐ). Tổ chức điều hành thi công, thực hiện hoàn thành kế hoạch của công ty giao để đạt hiệu quả cao nhất;

2.3 Nghiên cứu phát triển công nghệ kỹ thuật xây dựng nhằm tăng hiệu quả kinh tế;

2.4 Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát (thông qua GĐ dự án Vùng): công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác thi công theo kế hoạch;

2.5 Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát các dự án (thông qua GĐ dự án Vùng) về tất cả các phương diện: tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, thẩm mỹ, rủi ro, môi trường,… trong quá trình thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và duy tu.

2.6 Chủ trì xem xét, đánh giá, phê duyệt kế hoạch/phương án tổ chức thi công, tính khả thi và khả năng phối hợp với các nhà thầu khác.

Nhiệm vụ 3: Giai đoạn triển khai dự án:

3.1 Chỉ đạo Khối phối hợp chặt chẽ với Khối khác, phòng ban liên quan của công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất;

3.2 Cùng với Giám đốc dự án (GĐDA) Vùng, tổ chức làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (TVGS) và các nhà thầu để đảm bảo các công việc của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được duyệt;

3.3 Chỉ đạo các Vùng dự án phương án giải quyết vướng mắc, thay đổi, xử lý kỹ thuật, sự cố, các phát sinh trong quá trình thi công các công;

3.4 Tổ chức kiểm tra (thông qua GĐ dự án Vùng) khối lượng phát sinh ngoài kế hoạch và đệ trình phê duyệt phát sinh trong quá trình thi công.

Nhiệm vụ 4: Công tác nghiệm thu:

4.1 Tổ chức, đốc thúc việc kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công … của công trình, hạng mục công trình trong quá trình thiết kế và thi công;

4.2 Điều hành, quản lý việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục pháp lý/hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của nhà nước.

Nhiệm vụ 5: Hoàn thiện bộ máy nhân sự và đào tạo:

5.1 Tổ chức bố trí nhân sự, kiểm soát các Vùng dự án về tuân thủ tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, môi trường;

5.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, quản lý và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển hằng năm;

5.3 Tổ chức truyền đạt cho nhân viên chức năng, nhiệm vụ của Phòng và mô tả công việc của chức danh nhân viên đang phụ trách.

Nhiệm vụ 6: Các công tác khác:

6.1 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và chỉ đạo của Ban TGĐ.

III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)

Báo cáo trực tiếp cho: Tổng Giám đốc

Yêu cầu công việc

IV. Yêu cầu công việc (Job Requirements)

a.   Trình độ: Đại học

b.   Kiến thức:

• Có kiến thức về xây dựng hệ thống lập quy, quy trình thi công xây dựng, QLDA

• Có kiến thức về thi công xây dựng, ưu tiên am hiểu về cảnh quan.

• Nắm vững các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực thi công xây dựng, Quản lý dự án thi công xây dựng.

• Có kiến thức về xây dựng kế hoạch và quản lý hệ thống.

• Có kiến thức về tài chính cơ bản.

c.   Kinh nghiệm: Experience

-        Kinh nghiệm quản lý

• Từ 3-5 năm ở vị trí Chỉ huy trưởng/ Trưởng ban QLDA

-        Kinh nghiệm chuyên môn

• Ưu tiên đã quản lý thi công gói thầu Landscape.

• Ưu tiên đã từng làm việc vai trò QLDA của nhà thầu (Coteccons, Hoa Binh, …)

• Tối thiểu 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý dự án

d.   Kỹ năng: Skills

• Quản lý hệ thống

• Quản lý, kiểm soát kế hoạch, tiến độ, năng suất;

• Kỹ năng quản lý hiệu quả công việc;

• Kỹ năng nhận dạng và quản lý rủi ro;       

• Hoạch định, quản lý con người;

• Quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp;

• Quản lý hoạt động QLDA.

e.   Các yêu cầu khác: Others

• Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm.

• Làm việc tại Bình Tân, TP.HCM (Khu vực Tên Lửa, gần Aeon Mall Bình Tân): 70% và ngoài dự án: 30%.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

Tổng số nhân viên: 100-499

Công Ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ ra đời với tầm nhìn và sứ mệnh: chia sẻ với những cư dân thành phố về thú vui, về sự thư giãn, về kiến trúc, về sức khỏe, về khoa... Xem thêm

Giám Đốc Điều Hành Dự Án (Nhà Thầu Cảnh Quan)

Công ty TNHH Đại Phú Mỹ