English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Miền Trung

Mô tả công việc

* Mục đích công việc:

 • Vị trí này chịu trách nhiệm về xây dựng hệ thống phân phối/bán hàng cho một khu vực thông qua việc lựa chọn NPP/GSBH/NVBH. Huấn luyện NPP/GSBH/NVBH dịch vụ bán hàng tốt để chiếm lĩnh được thị trường & đạt tất cả chỉ tiêu bán hàng trong khu vực được phân công.
 • Quản lý/Giám sát/Tập huấn/Huấn luyện GSBH thực hiện mọi chính sách/chiến lược bán hàng để đạt được tất cả mục tiêu về số lượng/giá trị như công ty đề ra.

** Mô tả công việc:

 • Xây dựng & quản lý hệ thống bán hàng tại khu vực bao gồm GSBH, NVBH, NPP & cửa hàng bán sỉ/lẻ.
 • Quản lý & xem xét các báo cáo của các nhân viên trong khu vực để xác định được các khía cạnh đòi hỏi sự chú ý & hỗ trợ.
 • Tập huấn/huấn luyện GSBH.
 • Duy trì hệ thống bán hàng đủ năng lực & chuyên nghiệp đảm bảo cung cấp dịch vụ bán hàng hiệu quả cao cho thị trường có khả năng đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh.
 • Tổ chức vẽ sơ đồ tuyến cho tất cả cửa hàng.
 • Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng trong khu vực
 • Đóng góp vào xây dựng chiến lược bán hàng của Công ty, đưa ra các giải pháp điều chỉnh các chương trình tiếp thị/bán hàng/hoạt động của MKT để đạt được hiệu quả cao hơn.
 • Trình bày & giám sát việc thực hiện thành công các chiến lược bán hàng của Công ty cũng như kế hoạch bán hàng hoặc các chương trình tiệp thị thương mại trong khu vực phân công để chiếm lĩnh thị trường so với đối thủ.
 • Duy trì thành tích tốt của nhóm các NPP để đạt được chỉ tiêu/mục tiêu bán hàng hằng ngày.
 • Lãnh đạo nhóm các GSBH để thực hiện tất cả chiến lược bán hàng của Công ty.
 • Quản lý dòng hàng tại các NPP.

Yêu cầu công việc

 • Nam, có sức khỏe tốt, năng động
 • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong quản lý bán hàng FMCG, Dược, mỹ phẩm 
 • Am hiểu và có kinh nghiệm bán hàng tại khu vực Miền Trung từ : Phú Yên đến Quảng Bình.  
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên 
 • Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch.
 • Kỹ năng tốt về động viên, & lãnh đạo.
 •  Sử dụng thuần thục các phần mềm máy vi tính ứng dụng cho văn bản, báo cáo, trình bày, lập kế hoạch.

Phúc lợi

Các chế độ đãi ngộ theo quy dịnh của công ty.