Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

FLCHOMES - Chuyên viên công nợ

Job requirement

1.   Soạn thảo và ký kết các thủ tục liên quan đến Hợp đồng

- Trực tiếp soạn thảo và ký kết các loại hợp đồng theo yêu cầu của bộ phận bán hàng và cấp quản lý: Hợp đồng cọc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng chuyển nhượng, phụ lục hợp đồng....

- Cập nhật, tổng hợp thông tin khách hàng của mỗi dự án;

- Trình ký các loại hợp đồng tới các bộ phận liên quan: Ban tài chính kế toán, Ban lãnh đạo;

- Theo dõi tình trạng hợp đồng, bàn giao, cấp giấy chứng nhận cho khách hàng và lưu giữ hợp đồng.

2.   Quản lý công nợ và theo dõi dòng tiền

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng và tiến độ thi công, pháp lý của dự án theo quy định trên hợp đồng;

- Gửi thông báo nộp tiền và đôn đốc khách hàng thanh toán, đảm bảo công nợ được thu hồi theo đúng quy định.

- Đề xuất, lập tờ trình và triển khai thực hiện các biện pháp để thu hồi công nợ, thúc đẩy dòng tiền.

- Phối hợp thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, thanh lý, đối trừ công nợ, vay ngân hàng...

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của QLTT.

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kinh tế

- Hiểu về bất động sản nói chung, và các dự án của Tập đoàn nói riêng, Luật trong bán và cho thuê các sản phẩm bất động sản

- Tư vấn khách hàng và xử lý các khiếu kiện khiếu nại của khách hàng

- Kỹ năng bố trí thời gian,sắp xếp công việc khoa học, hợp lý

- Kỹ năng làm việc nhóm, bao quát, xử lý tình huống, mềm dẻo, linh hoạt, kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén....

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review