English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Engineer II – Electrical Engineer

Mô tả công việc

 • Optimize the efficiency of facility related to water systems.
 • Standardize environmental processes/equipment maintenance/repairing
 • Ensure the new equipment/design meet the requirements
 • Improve and audit the operation and maintenance of the environmental system
 • Collect, analyze and optimize water consumption and operation.
 • Survey and solve Electrical problems
 • Plan , design and audit Environmental project
 • Prepare internal SOPs and check local codes

Yêu cầu công việc

 • Working location: Bến Lức  District – Long An Province  
 • Experience : 02 years’ experience
 • Education: : University
 • Skills: Good English communication

Attitude:

 • Teamwork , Mutual Trust & Respect.
 • Flexible and able to work under high pressure

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương