English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Đồng Nai _ Quản lý kỹ thuật - Technical manager (tiếng Nhật N3) _ 14691TH

Mô tả công việc

Sản phẩm chính là Sơn sử dụng cho các bộ phận của thân xe- Kiểm tra tình trạng sơn, và báo cáo cho khách hàng.- Đi đến nhà máy, và kiểm tra chất lượng sơn- Báo cáo cho khách hàng chất lượng sơn.- Báo cáo cho người quản lý Nhật Bản- Gặp gỡ và xây dựng nguồn khách hàng

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N3 trung cấp- Tốt nghiệp chuyên ngành khoa học, hóa học hoặc các ngành có liên quan- Có thể làm việc tại Long Đức