English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Dist.2_Merchandiser_Garment_Textile_Tiếng Nhật N2-N1_16369MG

Mô tả công việc

- Vietnamese leader for team- Counsel with Buyer/Agent- Management bulk production / shipment schedule.- Management order- Management fabric / ACC schedule.

Yêu cầu công việc

[REQUIREMENT]

- College degree- Japanese N2, N1 + English (Intermediate)- Minimum 4 years of merchandising experience (Vendor, Factory, Agent Brand for Garment could be fine).

- Vocational degree can be consider if really good

- No OT payment 

[PHÚC LỢI]

- Bảo hiểm theo luật Lao động Việt Nam

- Trợ cấp bữa trưa: 50.000đ/ ngày

- Hỗ trợ giữ xe

- Đánh giá tăng lương vào tháng Một hằng năm

- Hỗ trợ lớp học tiếng Hàn miễn phí

- Trợ cấp thâm niên

- Kiểm tra sức khỏe hằng năm

- Nhận 100% lương trong 2 tháng thử việc

- Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8.00 ~ 17.30

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương