English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[Dalatmilk] - Quản lý Bảo trì / Maintenance Manager

Mô tả công việc

Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý bộ phận Bảo Trì như một đơn vị kinh doanh chiến lược cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tất cả các đơn vị nội bộ về bảo trì, bảo dưỡng và đảm bảo tiết kiệm chi phí qua việc tạo lợi thế kinh tế do quy mô và tối ưu hóa các nguồn lực – con người và vật chất.

- Thiết lập và hoạt động trong định mức của Kế hoạch Hoạt động Thường niên.

- Đảm bảo nhân viên trong bộ phận tuân thủ các quy trình và quy định đã được thiết lập và ban hành.

- Đảm bảo cung cấp các dịch vụ bảo trì có chất lượng tốt nhất cho các đơn vị nội bộ.

- Đổi mới và sáng tạo trong việc kết hợp, sử dụng và mua sắm thiết bị, dụng cụ, vật tư và quy trình.

- Đảm bảo đáp ứng được tất cả nhu cầu của các đơn vị nội bộ về máy móc nông nghiệp, xây dựng dân dụng, cơ khí và điện ở mọi cấp độ.

- Phát triển kỹ năng và năng lực cho đội ngũ nhân viên trong bộ phận để có thể đảm nhiệm được những nhiệm vụ / trách nhiệm mới.

- Thiết lập các tiêu chí kỹ thuật để lựa chọn các nhà thầu hợp lý và xác nhận tính hợp lệ trong quá trình thuê các nhà thầu phụ.

- Nơi làm việc: Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng.

This role is responsible to manage the maintenance department as a strategic business unit providing service and support for all internal maintenance requirements ensuring cost savings through economies of scale & optimisation of resources – man & material.

- To create and function within the Annual Operating Plan.

- To ensure department compliance as per the protocols established and agreed.

- To ensure maintenance service & support delivered is of the highest quality.

- To improvise & innovate in the areas of equipment, processes, tools, material used / procured – or combination of them.

- To ensure all service level agreements with internal customers are met for Agricultural machinery, Civil, Mechanical or Electrical works.

- To develop the skill sets of the team to take on new tasks / responsibilities

- To develop specs for proper sub-contractor identification and validate the process of sub-contracting for all jobs undertaken.

- Located: Tu Tra Commune, Don Duong Distric, Lam Dong Province.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về máy móc nông nghiệp.

- Kỹ năng quản lý, tổ chức sắp xếp công việc; Kỹ năng đào tạo, huấn luyện; Kỹ năng tổng hợp, lập kế hoạch, phân tích các tình huống; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng đưa ra quyết định; Kỹ năng xử lý tình huống khủng hoảng; Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

- Thành thạo Tiếng Anh; Kỹ năng vi tính; Trung thực, trách nhiệm; Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- University graduate or higher, specialize in Engineering.

- Minimum of 5 years experience in similar position. Candidates have experiences in  Agricultural machinery, are advantage.

Work arrangement and management skills; Coaching skills; Planning skills, report synthesis and analytical skills; Communication skills; Negotiation skills; Decision making skills; Crisis management skills; Conflict management skill

- Fluency in English; Computer skills; High level of integrity, highly responsible; Ability to endure high work pressure.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép