English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Đại diện thương mại - Khu vực Thanh Hóa

Mô tả công việc

  • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bán hàng về kết quả bán hàng trong khu vực phụ trách
  • Lên kế hoạch bán hàng hàng ngày.
  • Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày và các chương trình khác đến khách hàng.
  • Chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến khách hàng trong khu vực mình quản lý, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn.
  • Báo cáo kết quả bán hàng hàng ngày và hoạt động của đối thủ cạnh tranh cho Giám sát hoặc Giám đốc

Yêu cầu công việc

  • Có kỹ năng bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện
  • Siêng năng, thật thà và có hướng cầu tiến.
  • Có thể làm việc và giữ mối quan hệ tốt với nhà phân phối, đại lý, các cửa hàng..

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép