Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CVCC Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp - QLRR - MSB

Job requirement

 • Quản lý các khoản vay thuộc hệ thống Cảnh báo sớm được chuyển giao từ Phòng Cảnh báo nợ rủi ro/Các trường hợp đặc biệt khác mà Giám đốc QLN KHDN hoặc cấp có thẩm quyền yêu cầu quản lý
 • Thu thập thông tin và hồ sơ khách hàng từ Phòng Cảnh báo nợ rủi ro, TT KHDN và từ nhiều nguồn thông tin khác, tiến hành thẩm định, phân tích, đánh giá khách hàng và chủ động đề xuất phương án xử lý nợ
 • Lập Báo cáo đánh giá khách hàng và đề xuất phương án xử lý nợ đối với khách hàng trình các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt
 • Theo dõi, kiểm soát khoản vay và các nhu cầu giao dịch tín dụng của khách hàng
 • Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của khách hàng và đánh giá lại phương án định kỳ theo quy định
 • Lập báo cáo kết quả, tiến độ xử lý nợ đối với danh sách khách hàng quản lý
 • Tham gia xây dựng, cập nhật Quy trình nghiệp vụ
 • Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo giao

Job requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh cơ bản, tương đương TOEIC 300 điểm
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng đặc biệt là excel

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Đối với M5: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm tín dụng doanh nghiệp
 • Đối với M6: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm tín dụng doanh nghiệp

3. Kiến thức:

 • Hiểu chi tiết các nguyên tắc chức năng về: Hệ thống cảnh báo sớm, các chỉ số cảnh báo sớm bao gồm sự điều tra và chứng minh các tiềm ẩn dựa trên các lý do căn nguyên
 • Có kiến thức về quản lý danh mục các khách hàng rủi ro, nguyên tắc quản lý rủi ro
 • Có kiến thức về các triệu chứng tiềm ẩn hoặc nguy cơ rủi ro và phương pháp phân tích nguyên do
 • Có kiến thức tốt về đặc điểm của tất cả các sản phẩm cho vay với các hình thái khác nhau của nó
 • Có kiến thức cao về các hành động khả thi cũng như các dạng kết quả cuối cùng đối với mỗi tình trạng khởi đầu của dấu hiệu rủi ro
 • Hiểu biết về hoạt động SXKD của các nhóm khách hàng/phân khúc khách hàng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng nghiên cứu/ học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Tinh thần trách nhiệm

5. Các yêu cầu khác:

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review