English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Credit Control

Mô tả công việc

 • Application New Credit Accounts/ Review./ Yêu cầu cấp tài khoản tín dụng mới/đánh giá lại
 • Submission of Credit Application by Sales./ Đề nghi xem xét tín dụng từ bộ phận Bán Hàng
 • Physical document check & verification./ Kiểm tra và xác nhận chứng từ
 • Approved CL./ Duyệt hạn mức tín dụng:
 • Reports and Others./ Báo cáo và các thông tin khác:
 • Preparing weekly AR blacklist report to each Area./ Chuẩn bị báo cáo tuần về nợ xấu của mỗi vùng.
 • Getting weekly collection plan from AMs and preparing collection report./ Nhận kế hoạch thu nợ từ các Trưởng Vùng và dựa trên đó để làm báo cáo thu nợ
 • Updating weekly payment receipts./ Cập nhập hàng tuần về các khoản thu được.
 • Sending reminder letters/ warning letters./ Gửi thư nhắc nợ/ Thư cảnh báo nợ quá hạn đã lâu chưa thanh toán.
 • Communicating consistently with TCEs and customers on any outstanding accounts./ Trao đổi liên hệ với Nhân Viên bán hàng và Khách hàng về các khoản nợ.
 • Generate sales report for AM./ Tổng hợp báo cáo doanh số cho trưởng vùng.

Yêu cầu công việc

 • Bachelor graduate with major in Banking & Finance./ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng
 • At least 1 years of experience as Credit Control/Credit Admin/Credit Support officer./ có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Credit Control/Credit Admin/Credit Support officer.
 • Ability to work in a fast-paced, team-oriented environment. Có khả năng làm việc trong môi trường nhịp độ nhanh và đồng đội
 • Able to work under high pressure and tight deadline. / Làm việc trong môi trường áp lực cao và đúng deadline

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương