English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VINMART+

Mô tả công việc

1. TRIỂN KHAI TUYỂN DỤNG

- Tham gia xây dựng kế hoạch cung ứng nhân sự và ngân sách tuyển dụng.

- Thương hiệu Nhà tuyển dụng:

o Tìm kiếm và đề xuất các kênh xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng phù hợp với ngành bán lẻ.

o Lên ý tưởng và xây dựng các nội dung nhằm tạo dựng hình ảnh của VinMart+ trên thị trường lao động.

- Tạo nguồn:

o Dựa trên chất lượng ứng viên để đề xuất các phương án tạo nguồn tối ưu cho Công ty.

o Đề xuất nguồn tìm kiếm ứng viên và các kênh tuyển dụng có uy tín trên thị trường.

o Tham gia các Hội chợ Việc làm, Ngày hội Tuyển dụng để tìm kiếm ứng viên.

- Triển khai tuyển dụng:

o Thực hiện phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

o Soạn tờ trình tuyển dụng và thông báo kết quả phỏng vấn cho các bên liên quan.

2. TRIỂN KHAI THỦ TỤC NHÂN SỰ

- Phối hợp với nhóm Thủ tục nhân sự để tiếp nhận và kiểm soát số lượng CBNV mới theo tờ trình tuyển dụng.

3. TRIỂN KHAI CÁC QUAN HỆ LAO ĐỘNG

- Thông tin, giải đáp và tư vấn cho CBNV về tuyển dụng theo bộ Q&A đã được phê duyệt.

- Thực hiện các phương án giải quyết quan hệ lao động theo phê duyệt.

4. QUẢN TRỊ DỮ LIỆU NHÂN SỰ

- Xây dựng và lưu trữ dữ liệu về ứng viên.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của BLĐ.

5. CÔNG VIỆC KHÁC

- Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao.

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.

- Chủ động tham gia xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thượng tôn kỷ luật, hiệu quả, văn minh.

- Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của Cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Ưu tiên tuyển dụng khối Back Office, Head Office, Tuyển Mass

- Có kinh nghiệm tuyển dụng ngành bán lẻ, F&B...

- Chịu khó, chăm chỉ, Quyết liệt.