English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Tuyển dụng

Mô tả công việc

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng.

- Lập kế hoạch, đề xuất ngân sách tuyển dụng trình Trưởng bộ phận nhân sự xét duyệt và triển khai thực hiện.

- Thực hiện đăng tuyển, tìm hồ sơ trên các phương tiện, mạng xã hội, website việc làm …

- Xem xét và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp theo yêu cầu tuyển dụng từng vị trí.

- Tham gia phỏng vấn sơ tuyển, cho ứng viên thực hiện các bài test, kiểm tra chuyên môn (nếu có), đánh giá, chọn lựa ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng và đáp ứng tiến độ tuyển dụng.

- Thực hiện công tác hội nhập môi trường làm việc cho nhân viên mới

- Theo dõi và lập báo cáo về tình hình tuyển dụng nhân sự và đề xuất các giải pháp (nếu có).

- Thực hiện các thủ tục, công việc hành chính khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận nhân sự.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân sự, hành chính,kinh tế.

- Ít nhất 02 năm trong lĩnh vực tuyển dụng

- Có khả năng nhận định sắc bén trong việc phỏng vấn và lựa chọn ứng viên

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục