English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Training

Mô tả công việc

- Lập kế họach training phù hợp với mục tiêu của công ty và phát triển năng lực cũng như hiệu quả làm việc của nhân viên

- Làm việc với các phòng ban khác về kế hoạch và nội dung training

- Chuẩn bị và lên chương trình các nội dung, tài liệu training như: Manual về dịch vụ, khách hàng complain, guidebook

- Thực hiện các khóa đào tạo theo kế hoạch và yêu cầu một cách hiệu quả

- Kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo, điều chỉnh nội dung đào tạo thích hợp với thực tế

- Kiểm soát và cập nhật dữ liệu, báo cáo training

Địa điểm: Hiện làm ở số 123 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đầu tháng 9 năm nay sẽ chuyển văn phòng đến Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Yêu cầu công việc

-Tốt nghiệp Cao Đẳng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác đào tạo ngành dịch vụ / kinh nghiệm đào tạo tại các nhà hàng ăn uống, khách sạn (từ 1 năm trở lên).

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá

- Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Words, Excel, Powerpoint)

- Kỹ năng huấn luyện, giảng dạy, Kỹ năng tự tìm hiểu, tự nghiên cứu

- Kỹ năng truyền đạt, thuyết trình tốt

- Kỹ năng phối hợp, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép