English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Thẩm định giá - Toàn quốc

Mô tả công việc

Trực tiếp thực hiện thẩm định giá tài sản bảo đảm bao gồm bất động sản (Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng), động sản (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải…) cho mục đích cấp tín dụng và các mục đích khác như mua sắm, xử lý nợ…

Yêu cầu công việc

-    Nam/Nữ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thẩm định giá, Kỹ sư xây dựng, cử nhân chuyên ngành Quản lý dự án, cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai hoặc tương đương;
-    Có kinh nghiệm làm công tác thẩm định giá;
-    Có kiến thức pháp luật có liên quan (tài chính, ngân hàng, bất động sản, đầu tư, tư vấn…);
-    Có sức khoẻ tốt, có khả năng đi công tác xa liên tục, có khả năng làm việc trong môi trường làm việc có sức ép và áp lực cao;

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Training & Development, Salary review