English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng – Mảng Báo cáo

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm Quản trị & vận hành mảng báo cáo đảm bảo các hệ thống ứng dụng báo cáo hoạt động liên tục, ổn định, bao gồm: Đảm bảo các báo cáo trên các hệ thống ứng dụng báo cáo luôn hoạt động liên tục và ổn định.
 • Trong phạm vi các hệ thống CNTT quản trị và vận hành, thực hiện các công việc sau:
 • Xây dựng/chỉnh sửa/nâng cấp các báo cáo được phân công theo quy trình, tài liệu hoặc hướng dẫn một cách độc lập, đề xuất các phương án thực hiện.
 • Xây dựng, sửa đổi các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn dưới sự hướng dẫn, định hướng của Cấp có thẩm quyền.
 • Thực hiện các công việc do lãnh đạo phân công.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT/Toán tin/Hệ thống thông tin quản lý/Công nghệ phần mềm;
 • Trình độ ngoại ngữ: có khả năng đọc & hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật;
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn Quản trị phần mềm, xây dựng báo cáo trong ngành Ngân hàng;
 • Có kiến thức về CNTT trong ngành Ngân hàng – Tài chính;
 • Hiểu biết về các mảng nghiệp vụ trong Ngân hàng;
 • Thành thạo một trong số các CSDL: SQL Server, Oracle;
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình PL\SQL;
 • Thành thạo công cụ thiết kế báo cáo Crystal Report.
 • Có kỹ năng giao tiếp;
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chủ động trong công việc;

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương