English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Mô tả công việc

• Phân tích và tìm hiểu nguyên nhân các sự kiện tổn thất gây ra do rủi ro hoạt động.

• Đánh giá rủi ro hoạt động trong các mặt hoạt động của ngân hàng và các quy trình, sản phẩm mới và quy trình, sản phẩm hiện thời.

• Lập các báo cáo tổn thất, báo cáo rủi ro và các báo cáo cần thiết khác.

• Đề ra và theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa tổn thất.

• Hỗ trợ trưởng phòng trong việc chuẩn bị tài liệu, lên kế hoạch và thực hiện đào tạo về rủi ro hoạt động.

• Hỗ trợ trưởng phòng trong việc xây dựng và củng cố các mô hình, chính sách về quản lý rủi ro hoạt động.

• Tham gia các dự án quản lý rủi ro hoạt động khi được phân công.

• Nâng cao hiệu quả làm việc của mình thông qua việc bổ sung các kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, cần phải lập ra các kế hoạch phát triển năng lực cho cá nhân, các kế hoạch đào tạo, hỗ trợ từ cấp trên và những người có kinh nghiệm.

• Tìm hiểu các vấn đề có liên quan tới nghiệp vụ chuyên môn và các nghiệp vụ khác để có được cái nhìn tổng quát về mọi vấn đề phát sinh trong thực tế.

• Tuân thủ tất các các nguyên tắc đạo đức và các quy định nội bộ; đồng thời có tính kỷ luật cao trong hành động.

• Hoàn toàn tuân thủ các quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và các cấp có thẩm quyền khác.

• Trách nhiệm khác do Trưởng phòng quản lý rủi ro hoạt động giao do nhu cầu công việc.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính.

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng (thẩm định doanh nghiệp) hoặc kiểm toán ngân hàng, có kinh nghiệm tại bộ phận quản lý rủi ro hoạt động/ sinh viên mới ra trường tốt nghiệp chuyên ngành toán tài chính hoặc toán kinh tế là một lợi thế.

• Có khả năng phân tích, tổng hợp tốt.

• Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

• Kỹ năng thuyết trình tốt.

• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc tốt.

• Tiếng Anh Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt là một lợi thế.

• Sử dụng được các phần mềm vi tính văn phòng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương