English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm

Mô tả công việc

Hoàn thiện ý tưởng sản phẩm (từ nội bộ/từ CBKD/Khách hàng/đối tác...)

Xây dựng chính sách sản phẩm, quy trình triển khai (nghiệp vụ/bán hàng), quy trình tác nghiệp với đối tác.

Xây dựng Hợp đồng, biểu mẫu (nội bộ, đối tác), hồ sơ đáp ứng nhu cầu sản phẩm

Xây dựng tài liệu đào tạo sản phẩm (cho CBKD), đào tạo chính sách (Nghiệp vụ)

Xây dựng mô tả phần mềm, test, nghiệm thu phần mềm (có sự tham gia ý kiến của các bên có khai thác phần mềm)

Quản lý sản phẩm và hiệu chỉnh sản phẩm định kỳ/khi CBKD/KH... có yêu cầu

Các công việc khác theo sự phân công của CBQL/công ty

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm

Ưu tiên ứng viên có CFA, ACCA

Làm việc tại các vị trí phù hợp với nhu cầu công việc: có kinh nghiệm liên quan đến hỗ trợ tín dụng, thẩm định – phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng, phòng banca của Ngân hàng… (nếu đã tham gia dự án phầm mềm là một lợi thế)

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Word, excel, power point, outlook.. 

Giao tiếp tốt Tiếng Anh (đọc – hiểu – dịch khá)

Có khả năng xử lý được các áp lực về tiến độ, chất lượng của công việc thuộc phạm vi quản lý

Đam mê công việc, bắt nhịp nhanh với sự thay đổi của công việc/yêu cầu mới của công việc

Khả năng diễn đạt mạch lạc – tự tin trong giao tiếp, chủ động với công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục