English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN BÁN HÀNG QUA ĐỐI TÁC

Mô tả công việc

- Thực hiện và thúc đẩy chỉ tiêu phát triển mạng lưới đối tác

- Tìm kiếm và khai thác các đối tác nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra

- Hỗ trợ đối tác trong việc phát triển thị trường

- Xây dựng tài liệu huấn luyện đội ngũ bán hàng và hỗ trợ các đối tác kinh doanh trong công tác bán hàng, thu hút khách hàng

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới hoạt động kinh doanh với đối tác (Hợp đồng, hoa hồng phí, chia sẻ doanh thu chi phí, …)

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cán bộ quản lý

Yêu cầu công việc

- Đại hoc chuyên ngành kinh tế, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan. 

- Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở trình độ khá.

- Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng tốt. 

- Có khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ để hoàn thành công việc được giao .

- Chịu đựng áp lực công việc cao. 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương