English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Pháp lý

Mô tả công việc

- Chịu trách hiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục thành lập ,thay đổi, đăng ký nhãn hiệu ...

- Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết

- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm hợp đồng, bảng thỏa thuận, bảng thông báo và các công văn

- Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của nhà nước

- Tham gia tố tụng theo sự phân công của lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của công ty

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của công ty theo đúng quy định.

- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc liên quan đến pháp lý

- Chịu trách nhiệm tiếp đón các đoàn thanh kiểm tra, thẩm định, cấp phép theo quy trình

- Báo cáo kết quả công việc cho TBP, BGĐ

Yêu cầu công việc

1.      Trình độ học vấn, bằng cấp chuyên môn: Đại học Luật/ Học viện hành chính

2.      Kinh nghiệm: 3 năm

3.      Kỹ năng tin học

§   Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng

4.      Ngoại ngữ: Tiếng Anh Cơ bản

5.      Sức khỏe/ hình thức: Tốt, ưa nhìn

6.      Kiến thức

-          Có kiến thức về pháp luật liên quan đến đặc thù nghề nghiệp Y tế và Dược phẩm

-          Các kiến thức liên quan đến bảo hộ quyền thương mại

-          Thành thục kỹ năng cơ bản

7.      Tính cách:

-          Tư duy sáng tạo và tích cực

-          Đặt mục tiêu cao và luôn có giải pháp tốt nhất để hoàn thành

-          Vì mục tiêu chung của công ty và đội nhóm

-          Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm              

8.      Kỹ năng khác

-          Kỹ năng lập mục tiêu và lên kế hoạch

-          Kỹ năng quản lý và sửa dụng thời gian hiệu quả

-          Kỹ năng tuyển dụng nhân sự

-          Kỹ năng đào tạo/ đánh giá/ xây dựng chỉ số công việc

-          Kỹ năng thuyết trình

-          Kỹ năng lãnh đạo

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép