English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên phân tích dự án

 • Nơi làm việc: Hà Nội

  Ngành nghề: Xây dựng

 • Cấp bậc: Nhân viên

  Hạn chót nộp hồ sơ: 30-10-2019

 • Mức lương: Cạnh tranh

Mô tả công việc

 • Các dự án D&B: Chủ trì phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác trong công ty lập các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (theo mục 2, Điều 54, Luật Xây dựng 50/2014/QH13).
 • Các dự án mới:

+ Chủ động đưa ra các phương án đầu tư và phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác trong công ty để có số liệu phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án.

+ Thường xuyên cập nhật, thu thập thông tin thị trường về giá sản phẩm BĐS, giá vật tư, lãi suất ngân hàng và để có số liệu phân tích chính xác nhất.

+ Tổng hợp và báo cáo kết quả phân tích để lãnh đạo xem xét, quyết định.

- Quyết toán các gói thầu dở dang:

+ Chủ trì phối hợp cùng công trường để xem xét, đánh giá tình hình hồ sơ quyết toán và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo công ty,

+ Đề xuất các giải pháp để triển khai quyết toán gói thầu với Lãnh đạo công ty và chủ trì làm việc với ban QLDA của CĐT.

 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo công ty.

Yêu cầu công việc

 • Hiểu biết về pháp luật cũng như có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.
 • Hiểu biết và đã từng tham gia thực hiện một phần hoặc cả quá trình của một trong các lĩnh vực: Phân tích tài chính- đầu tư, quyết toán dự án, quyết toán gói thầu trong đó đã từng trải qua nhiều vị trí công việc như: Nhân viên phân tích đầu tư, nhân viên định giá, nhân viên đầu tư, QS, nhân viên quản lý dự án, hợp đồng.
 • Am hiểu sâu về vấn đề hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng.

 • Có khả năng diễn thuyết và thuyết phục đối tác phối hợp thực hiện công việc với mình.

 • Giao tiếp tiếng Anh tương đối tốt.