English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Nhân sự

Mô tả công việc

1. Quản lý và thực hiện công tác tuyển dụng

2. Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV Công ty

3. Thực hiện chấm công và các thủ tục BHXH cho nhân viên.

4. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan

2. Kinh  nghiệm: ít nhất 01 năm ở vị trí nhân sự

3. Ngoại ngữ: tương đương trình độ B trở lên.

4. Tuổi: từ 23 - 35

5. Nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Tăng lương