English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên mua hàng

Mô tả công việc

- Tìm kiếm nhà cung cấp theo yêu cầu công việc (sản phẩm mới, sản phẩm thay thế, sản phẩm cạnh tranh về giá..)- Liên hệ, đánh giá Nhà Cung cấp và đề xuất nhà cung cấp phù hợp với nha cầu cho trưởng phòng Mua- Tiếp nhận phản hồi về chất lượng hàng hóa từ NV khinh doanh- Kiểm tra lượng hàng tồn kho và lên kế hoạch mua hàng- Tổng hợp các đơn hàng của phòng KD và lên kế hoạch mua hàng- Đặt hàng với các nhà cung cấp đã hoàn thành chính sách hợp tác- Phản hồi thời gian đặt hàng cho phòng KD- Kiểm tra và lập bảng giá thông tin sản phẩm chuyển cho trưởng phòng Mua- Điều phồi và đảm bảo hàng hóa về kho và các cửa hàng đúng , đủ- Tìm mua các hàng hóa trong nước- Thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế của phòng mua và công ty ban hành- Thực hiện việc báo cáo tuần , tháng, quý, năm theo yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành thu mua, cung ứng- Hoạch định được chiến lược mua hàng, quản lý chi phí

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương