English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ (Sales)

Mô tả công việc

1. Mục đích công việc

- Thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được duyệt hoặc theo chỉ đạo.

- Giám sát hoạt động bán hàng ngoài thị trường theo các quy chế, quy định bán hàng, các chương trình bán hàng của Công ty.

- Tham mưu cho Banh lãnh đạo Công ty kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra.

2. Mô tả công việc

- Thực hiện kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất hoạt động bán hàng kênh đại lý của Công ty và các đơn vị liên quan.

- Giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày thông qua phần mềm bán hàng DMS: thời gian làm việc, tác phong làm việc, tần suất ghé thăm khách hàng.

- Giám sát các chương trình bán hàng, các hoạt động Marketing được triển khai ngoài thị trường.

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ. Kiểm soát các rủi ro trong việc thu tiền khách hàng và nộp về công ty.

- Phân tích, đánh giá và tham mưu cho cấp quản lý, BGĐ về các rủi ro phát sinh trong hoạt động bán hàng ngoài thị trường.

- Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt hoạt động khắc phục đối với các vấn đề đã ghi nhận và khuyến nghị.

- Đề xuất các thủ tục kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

1.      Yêu cầu công việc

-          Nam. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế: kế toán – kiểm toán, quản trị kinh doanh, tài chính.

-          Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí kiểm soát nội bộ/kiểm toán nội bộ (ưu tiên kinh nghiệm thuộc ngành FMCG)

-          Có kiến thức về phần mềm quản lý bán hàng DMS. Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerponit…

-          Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có trách nhiệm cao trong công việc.

-          Làm việc độc lập, làm việc nhóm.

-          Sẵn sàng đi công tác xa, chịu áp lực trong công việc.

Phúc lợi

- Được thưởng tháng lương 13 và thưởng KPI hàng tháng - Cơ hội thăng tiến cao. - Đi du lịch 1 năm 1 lần