English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng (Làm Việc Tại Hội An)

Mô tả công việc

1. Chất lượng:

- Phải nắm bắt được các hướng dẫn, các tiêu chuẩn, quy định liên quan,

- Thực hiện các công việc hàng ngày theo đúng các hướng dẫn, tiêu chuẩn, mẫu chuẩn, mẫu giới hạn, quy định,

- Đánh giá, giám sát quá trình… đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định,

- Ghi nhận các kết quả vào biểu mẫu mà hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy định đã yêu cầu,

- Đánh giá các bộ phận có thực hiện đúng quy trình mà hệ thống đề ra,

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm thuộc phạm vi phụ trách, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng khi đưa vào sử dụng hoặc chuyển qua công đoạn tiếp theo,

2. Hệ thống:

- Thực hiện các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng liên quan tới trách nhiệm công việc.

- Kiểm soát tính đầy đủ, đúng, lưu trử đối với tài liệu, hồ sơ, mẫu chuẩn, mẫu giới hạn, các hướng dẫn quy định liên quan.

3. Công việc khác:

- Phối hợp với các BP/PB liên quan để hoàn thành công việc kiểm soát chất lượng.

- Tuân thủ các quy định/ nội quy có liên quan của công ty.

- Thực hiện công việc phát sinh theo sự phân công cấp trên.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị chất lượng, QTKD, luật,…
  • Kỹ năng quan sát, phân tích, khai thác thông tin
  • Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm kiểm soát, hiểu hệ thống quy trình và các tình huống xử lý, rủi ro vận hành
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Du lịch, khách sạn
  • *Có xe đưa đón CBNV từ Đà Nẵng về Hội An làm việc

    Phúc lợi

    Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Đào tạo