English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên khách hàng cá nhân - RBO (Khu vực từ Long An đến Cà Mau)

Mô tả công việc

  • Tìm kiếm, phát triển Khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân
  • Bàn giao đầy đủ hồ sơ và danh mục khách hàng cho đầu mối chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm sóc, khai thác bán chéo và quản  lý nợ khách hàng sau  khi hoàn thiện thủ tục giải ngân
  • Định kỳ thực hiện đánh giá khách hàng, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi khách hàng  có vấn đề về tình hình tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn.v.v...

Yêu cầu công việc

  • Người đi làm từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm... hoặc ở các vị trí tương đương hoặc Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo theo lộ trình của Ngân hàng.
  • Có kỹ năng bán hàng tốt và có thiên hướng bán hàng.
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave