English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Kế Toán

Mô tả công việc

Công việc 1:

 • Hạch toán và theo dõi và quản lý công nợ theo tuổi nợ, thời hạn thanh toán.

 • Theo dõi và phân tích chi phí liên quan công nợ phát sinh.

 • Lên lịch thanh toán để đảm bảo không phát sinh nợ quá hạn.

 • Đề xuất các phương pháp cải thiện quản lý công nợ phải trả.

 • Hạch toán, theo dõi phát sinh tài sản cố định (bao gồm di chuyển. ..) và khấu hao hàng tháng.

 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Công việc 2:

1. Kế toán thuế

 • Khai báo thuế, quản lý, theo dõi phát sinh thuế hàng tháng.
 • Làm việc với các công ty kiểm toán, tư vấn để đề xuất phương án thuế tối ưu

2. Kế toán giá thành

 • Kế toán giá thành theo phương pháp giá tiêu chuẩn
 • Theo dõi và báo cáo giá thành sản xuất
 • Thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo với tập đoàn
 • Hỗ trợ kế toán tổng hợp thực hiện báo cáo hàng tháng

Yêu cầu công việc

 • Chuyên ngành: Kế toán

 • Giỏi vi tính, đặc biệt excel

 • Có 2 năm kinh nghiệm

Chỉ liên lạc dự tuyển đến những ứng viên đạt yêu cầu. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, - Thu nhập ổn định - Xét tăng lương, thưởng hàng năm; - Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN…