English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Kế toán chuyên quản Khu vực Miền Trung

Mô tả công việc

  • Kiểm soát ngành dọc công việc Kế toán của các Đơn vị thành viên tại Khu vực Miền Trung;
  • Kiêm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kế toán tổng hợp các Đơn vị thành viên tại Khu vực Miền Trung khi được phân công;
  • Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định;
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kế toán,Tài chính Ngân hàng
  • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán Bảo hiểm Phi nhân thọ
  • Yêu thích công việc Kế toán, trung thực

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép