English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Hệ Thống Văn Phòng/ Office System Expert Staff

Mô tả công việc

- Work and follow project New Corebanking System, after launch project, follow to support this CoreBanking system and understand SBV regulations to commit

- Làm dự án Thay thế Corebanking, sau khi dự án hoạt động, tiếp tục hỗ trợ nghiệp vụ Corebanking và hiểu, tuân thủ các quy định của Ngân Hàng Nhà Nước

Yêu cầu công việc

- Knowledge Corebanking system, SQL, IT network, Windows, Linux Server

- Interpreter Japanese (English Basic)

- Require working experience of IT (Banking system is prefer) 

- Enthusiastic, honor in working

------------

- Có kiến thức về hệ thống phần mềm lõi trong ứng dụng ngân hàng, tài chính

- Hiểu biết về SQL

- Hiểu biết về hệ thống mạng, máy chủ Windows, Linux

- Biết tiếng Nhật (Tiếng Anh cơ bản)

- Bắt buộc phải có kinh nghiệm IT (Nếu có kinh nghiệm về mảng Hệ thống IT trong ngân hàng thì được ưu tiên)

- Làm việc trung trực tận tâm

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đào tạo