Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên Viên Hệ Thống Văn Phòng/ Office System Expert Staff

Job requirement

- Work and follow project New Corebanking System, after launch project, follow to support this CoreBanking system and understand SBV regulations to commit

- Làm dự án Thay thế Corebanking, sau khi dự án hoạt động, tiếp tục hỗ trợ nghiệp vụ Corebanking và hiểu, tuân thủ các quy định của Ngân Hàng Nhà Nước

Job requirement

- Knowledge Corebanking system, SQL, IT network, Windows, Linux Server

- Interpreter Japanese (English Basic)

- Require working experience of IT (Banking system is prefer) 

- Enthusiastic, honor in working

------------

- Có kiến thức về hệ thống phần mềm lõi trong ứng dụng ngân hàng, tài chính

- Hiểu biết về SQL

- Hiểu biết về hệ thống mạng, máy chủ Windows, Linux

- Biết tiếng Nhật (Tiếng Anh cơ bản)

- Bắt buộc phải có kinh nghiệm IT (Nếu có kinh nghiệm về mảng Hệ thống IT trong ngân hàng thì được ưu tiên)

- Làm việc trung trực tận tâm

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Đào tạo