English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Hành chính - Call Center

Mô tả công việc

  • Phụ trách đóng dấu, công tác văn thư đi đến;
  • Thanh toán chi phí hoạt động thường xuyên của các Phòng/Ban: điện nước, điện thoại, internet, văn phòng phẩm, bưu chính, xăng dầu phương tiện,…
  • Tiếp nhận và đáp ứng các đề nghị/yêu cầu dịch vụ về văn phòng phẩm, ấn chỉ, ấn phẩm...
  • Thực hiện các công tác lễ tân, khánh tiết;
  • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Hành chính văn thư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng...
  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
  • Cẩn thận, chu đáo, chủ động trong công việc;
  • Kỹ năng giao tiếp tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương