English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Đào Tạo

Mô tả công việc

  • Xây dựng nhu cầu, nội dung, chương trình, tài liệu, kế hoạch đào tạo chuyên môn cho đội ngũ marketing, thương mại,…
  • Trực tiếp tổ chức thực hiện công việc đào tạo, kiểm tra đánh giá đối tượng được đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo cho lãnh đạo Công ty
  • Thực hiện một số công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Yêu cầu công việc

  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trực tiếp làm công tác đào tạo tại công ty có quy mô lớn hơn 100 người thuộc lĩnh vực marketing
  • Sử dụng thành thạo tối thiểu: MS Word, Excel & Power Point
  • Giao tiếp tốt, truyền cảm, vui vẻ, nhiệt tình và trách nhiệm, có kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
  • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương