English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Cung ứng và Nhập khẩu Tiếng Trung - Anh

Mô tả công việc

1. Sản phẩm và Kế hoạch: theo dõi các sản phẩm mới lên kệ, theo dõi bán hàng, tồn kho, từ đó có kế hoạch bán hàng và nhập hàng tương ứng.

2. Khai báo hải quan hàng xuất nhập khẩu: Liên hệ Tổng công ty tại Trung Quốc, Indo về các công việc nhập hàng hóa, lịch sản xuất, lịch tàu, các chứng từ liên quan như hợp đồng, CO, Packing list, hóa đơn, ...

Yêu cầu công việc

- Ưu tiên ứng viên có tiếng Hoa và tiếng Anh

- Ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty xuất nhập khẩu