English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định KHDN

Mô tả công việc

  • Thẩm định trực tiếp các hồ sơ tín dụng được cung cấp
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng và các đề xuất đối với các hồ sơ thẩm định
  • Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trực tiếp thẩm định khách hàng .
  • Kiểm soát báo cáo thẩm định các hồ sơ.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh.
  •  Yêu cầu bắt buộc: Đã có 02 năm ở vị trí tương đương, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng.
  •   Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp.
  • Có kỹ năng tốt trong việc phân tích tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh.
  • Có khả năng làm việc độc lập  

* Lưu ý: Không tiếp nhận hồ sơ mới ra trường.Tùy theo năng lực ứng viên, có thể xem xét ở các bậc Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên gia Thẩm định với mức lương tương ứng.

Ứng viên gửi hồ sơ về email

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép