Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên chính Kế toán - TNS

Job requirement

 • Hạch toán đầy đủ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ,
 • Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban tài chính kế toán
 • Thiết lập quy trình quản lý và luân chuyển chứng từ ở từng khâu từ khâu đầu vào cho đến khâu bán ra để đảm bảo không có rủi ro tài chính, ko có thất thoát tài sản.
 • Kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi; đảm bảo đúng luật pháp và tuân thủ các quy định của Công ty.
 • Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho công ty và tuân thủ pháp luật.
 • Kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ phải thu, công nợ phải trả.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo, lập các quy trình, quy định, quy chế kiểm soát thanh toán, luân chuyển chứng từ và chi tiêu theo yêu cầu (nếu có)
 • Lập Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
 • Xây dựng được check list công việc được giao theo kỳ ngày/tuần/tháng
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của kế toán trưởng,.

Job requirement

1. Trình độ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.

2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí kế toán.

3. Kiến thức: Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế và quản lý tài chính doanh nghiệp.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông; kỹ năng sử dụng phần mềm và office hiệu quả.

5. Các yêu cầu khác: Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, quyết liệt, nghiêm túc và luôn có tinh thần cầu tiến.

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review