English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên cao cấp hỗ trợ, vận hành hệ thống lõi

Mô tả công việc

- Hỗ trợ người sử dụng xử lý vấn đề có độ phức tạp trung bình và cao liên quan đến phần mềm hệ thống phần mềm lõi (Corebanking, LMS, Collection).- Đề xuất các phương án để nâng cao độ sẵn sàng hệ thống lõi/ nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.- Tham gia các dự án triển khai phần mềm ứng dụng mới liên quan đến hệ thống lõi.- Tham gia kiểm thử và nghiệm thu các phần mềm nghiệp vụ liên quan đến hệ thống lõi.- Tham gia xây dựng sản phẩm mới, xây dựng quy trình vận hành hệ thống lõi đảm bảo hệ thống vận hành an toàn hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.- Tham gia tiếp nhận các quy trình nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng mới liên quan đến hệ thống lõi.- Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu cấu hình các phần mềm ứng dụng liên quan đến hệ thống lõi.- Tham gia các khóa đào tạo tổng quan CNTT, đào tạo kiến thức liên quan tới hệ thống phần mềm được phân công hỗ trợ.- Tham gia đào tạo người sử dụng các kiến thức liên quan đến hệ thống lõi.- Hỗ trợ xử lý khóa ngày hệ thống lõi.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Đại học hoặc trên đại học các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tài chính, ngân hàng, toán tin.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về vận hành hệ thống lõi (Corebanking, LMS, Collection).- Có kinh nghiệm về ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL).- Có kiến thức về các loại hệ điều hành windows, linux …- Có kinh nghiệm tổ chức hệ thống hỗ trợ người dùng ServiceDesk tại các tổ chức tài chính ngân hàng.- Có kinh nghiệm tham gia dự án và kiểm thử hệ thống CoreBanking, LMS trong các ngân hàng hoặc công ty tài chính.

- Am hiểu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng và các ứng dụng CNTT

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương