To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên giám sát rủi ro công ty con (Mảng bảo hiểm)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

 • Nghiên cứu các yêu cầu của Pháp luật và thông lệ thực hành ngành đã được công bố trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty con được phân công phụ trách, tìm hiểu các tiểu chuẩn quản lý đối với rủi ro trọng yếu của Công ty để tư vấn cho HĐQT, Người đại diện trong xây dựng chính sách quản trị rủi ro đối với các công ty được phân công (bao gồm xây dựng và giám sát chính sách).
 • Xác định rõ ràng các yêu cầu quản trị rủi ro phát sinh tại Công ty con, kết nối với các đầu mối chuyên môn quản trị rủi tại Khối QTRR để hướng dẫn Công ty con được phân công phụ trách trong xây dựng chính sách, khẩu vị rủi ro, phương pháp quản lý rủi ro và công cụ đo lường rủi ro.
 • Kiểm soát dữ liệu, các yêu cầu thông tin quản trị, phối hợp với Công ty con được phân công phụ trách đảm bảo chất lượng thông tin quản lý được đầy đủ, toàn vẹn và phản ánh trung thực hồ sơ rủi ro và mức độ đáp ứng tính toán các giới hạn an toàn theo quy định của Pháp luật.
 • Phân tích kịch bản và đề xuất các cảnh báo sớm về tiềm ẩn vi phạm các giới hạn an toàn theo quy định của Pháp luật.
 • Thu thập thông tin, nghiên cứu các hồ sơ, đánh giá tính khả thi và phản biện phương án xử lý với Công ty về các đề xuất xử lý rủi ro tại các công ty có ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và tài chính của MB.

Job requirement

 • Tốt nghiêp cử nhân chuyên ngành tài chính, bảo hiểm hoặc quản trị kinh doanh
 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong các ngành mà Công ty con hoạt động hoặc tài chính ngân hàng hoặc kiểm toán, kế toán.
 • Có kinh nghiệm tại các công ty kinh doanh bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm.
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ về QTRR như FRM

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh... View more

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên giám sát rủi ro công ty con (Mảng bảo hiểm)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội