English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên gia Pháp chế (Tư vấn Pháp lý mảng đầu tư của Ngân hàng)

Mô tả công việc

  • Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư của ngân hàng; đề xuất, tham mưu về giải pháp pháp lý đối với các vụ việc pháp lý phát sinh
  • Trực tiếp tư vấn pháp lý về phương án, soạn thảo và đàm phán hợp đồng đối với giao dịch về đầu tư, giao dịch với các Công ty con và giao dịch lớn khác
  • Điều phối, giám sát hoạt động hoặc trực tiếp thực hiện các mảng công việc/dự án về pháp lý phức tạp và quan trọng được phân công
  • Thực hiện chức năng luật sư (nghiên cứu hồ sơ, đưa quan điểm giải quyết, tham gia đàm phán trực tiếp hoặc tố tụng) theo ủy quyền hoặc phân công đối với các tranh chấp phát sinh, vụ việc rất khó và rất phức tạp của ngân hàng
  • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện đối với các cấu trúc giao dịch, sản phẩm, dịch vụ mới
  • Thực hiện cảnh báo rủi ro pháp lý, phổ biến pháp luật, tham gia đào tạo các vấn đề pháp lý theo phân công của Ban lãnh đạo/Giám đốc pháp chế

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật Kinh tế; Luật Dân sự; Luật Quốc tế
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, tư vấn pháp lý đối với các hoạt động đầu tư chuyên sâu tối thiểu trên 05 năm 
  • Có chứng chỉ hành nghề Luật sư
  • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Ielts 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục