English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên gia/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát nội bộ Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Mô tả công việc

 • Tham gia xây dựng định hướng và triển khai kế hoạch kiểm soát rủi ro tín dụng và phi tín dụng trong nội bộ Khối KHDN, phù hợp với định hướng quản trị rủi ro của ngân hàng trong từng thời kỳ;
 • Lập kế hoạch và triển khai kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ/ đột xuất đối với các rủi ro/ vi phạm tiềm ẩn trong hoạt động cấp tín dụng tại Khối KHDN;
 • Nhận diện và ghi nhận các vấn đề tồn tại tiềm ẩn rủi ro cho VIB trong hoạt động tín dụng tại các ĐVKD và đề xuất phương án xử lý/ khắc phục;
 • Quản lý và theo dõi các tiêu chí đánh giá tuân thủ trong hoạt động kinh doanh phi tín dụng của các ĐVKD bao gồm các giao dịch về tài trợ thương mại, FX, thu phí, quản lý dòng tiền… nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy trình, quy định về chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai công việc/ vận hành của các cá nhân/ đơn vị thuộc Khối;
 • Hỗ trợ, rà soát và tư vấn các ĐVKD củng cố và hoàn thiện công tác chuẩn bị phục vụ các cuộc kiểm tra/ Kiểm toán của các Phòng/ Ban nội bộ và cơ quan độc lập bên ngoài;
 • Đánh giá tính hiệu quả của các chốt kiểm soát đã thiết lập trong quy trình; quy định hiện hành của VIB liên quan đến hoạt động kinh doanh của ĐVKD;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên liên quan đến Kinh tế, kiểm toán, kinh doanh, tài chính, ngân hàng
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp) hoặc  từ 7 năm (chuyên gia) kinh nghiệm RM/thẩm định/tái thẩm định/tài trợ thương mai/ kiểm tra kiểm soát/kiểm toán phân khúc KHDN
 • Am hiểu sâu chính sách và quy định ngân hàng, hệ thống hoạt động ngân hàng  và luật/qui định liên quan
 •  Khả năng làm việc nhóm, tương tác tốt và thái độ tốt
 • Kỹ năng nói, viết, trình bày văn bản logic và khoa học
 •  Khả năng tiếng Anh tốt và thành thạo tin học văn phòng (trước hết là excel, word, powerpoint)

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép