English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Change Management Manager M+

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển kế hoạch và thực hiện các chương trình hỗ trợ chuyển đổi
 • Tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động đào tạo năng lực, hỗ trợ chuyển đổi
 • Báo cáo & đo lường kết quả tất cả hoạt động chuyển đổi
 • Hỗ trợ công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, chuẩn bị thí điểm và triển khai sáng kiến
 • Xây dựng nội dung cho các cuộc họp liên quan đến sáng kiến chuyển đổi (Steer Co, TECO)
 • Các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Yêu cầu công việc

  • Ưu tiên: có kinh nghiệm đào tạo (3+ năm) trong lĩnh vực công nghệ số, tài chính, digital banking hoặc ecommerce hoặc fintech...
  • Có kinh nghiệm tham gia các dự án chuyển đổi tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác
  • Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động quản lý dự án, quản lý sự thay đổi, phát triển tổ chức, truyền thông, đào tạo…
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông/PR/Marketing/Báo Chí/Quản trị/Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng,...
  • Hiểu biết về thị trường công nghệ số, tài chính, digital banking hoặc ecommerce hoặc fintech...