English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

C&B Team Leader

Mô tả công việc

- Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi của công ty GHN Express- Cập nhật quy định, chính sách pháp luật về tiền lương, BHXH, thuế TNCN và phổ biến thực hiện toàn công ty GHN Express- Cập nhật thông tin lương từ các báo cáo, khảo sát lương của thị trường hàng năm và đánh giá việc thực hiện chính sách lương của GHN Express- Tư vấn cho các khối về chính sách tiền lương và chế độ phúc lợi.- Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch chi phí lương-phúc lợi toàn hệ thống.

Yêu cầu công việc

- Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp, nguyên tắc xây dựng chính sách lương-phúc lợi- Nắm vững kiến thức về pháp Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân. - Có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến người lao động.- Khả năng: xây dựng quy định, quy trình, chính sách lương-phúc lợi theo đặc thù của từng ngành nghề.- Có kinh nghiệm xây dựng chính sách lương-phúc lợi