English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Brand Manager

Mô tả công việc

- Build the strategy, made the plan and solution for Brand’s Marketing in both short term and long term.- Develop the brand via TVC, PR, Digital, Field Activation, and other marketing tools to make sure the brand is Top Brand in Viet Nam market.- Build measurement’s tools to evaluate the Marketing’s Effected.- Continuously analysis, evaluate: the brand, customer’s need and the market’s effect; then recommend Marketing’s solutions to develop the brand.- Manage and use the budget for Brand Marketing effectively.

Yêu cầu công việc

- At least 3 years of experience in Brand Marketing, Trade Marketing, Market Research in Top ten FMCGs (MNCs preference)- Fluent in English

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép