English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Biên Tập Viên Tài Chính (Mảng Quốc Tế)

Mô tả công việc

  • Biên dịch, viết tin bài kinh tế, tài chính, kinh doanh thế giới.
  • Theo dõi chuỗi sự kiện quốc tế nóng.
  • Quản lý trang web tiếng anh.
  • Biên tập bài cho cộng tác viên mảng quốc tế.

Yêu cầu công việc

  • Có khả năng đọc hiểu tiếng anh tốt.
  • Có kiến thức nền tảng về kinh tế vĩ mô, vi mô.
  • Thái độ tốt. Có thể gắn bó lâu dài.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục