English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[AhaMove HCM] Customer Intelligence Executive SC-19CI19

Mô tả công việc

1.Daily routine workflow

- Customer care process and scenario building.

- Automation report and measurable techniques.

- Optimizing daily tasks.

2.Customer loyalty program

- Connecting merchants and partners.

- Corporating with internal teams and other departments.

- Building and implement loyalty projects.

3.Data analysis

- Analysing customer behaviors and characteristics.

- Collecting and analysing customer insights to indentify core value customers.

- Product development.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại Học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, truyền thông, ngoại giao, Logistics.
  • Có kiến thức cơ bản về tư duy chăm sóc khách hàng
  • Có khả năng giao tiếp tiêng Anh để có thể chủ động làm việc trực tiếp với khách nước ngoài.
  • Có kiến thức về SQL/VBA/Excel/CSDL là một lợi thế
  • Hoạt bát, siêng năng, kiên trì và cầu tiến.
  • Trung thực, cần mẫn, chịu áp lực cao.
  • Sáng tạo, linh hoạt trong cách xử lý tình huống.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép