English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

_ Quản lý đơn hàng (Merchandiser /tiếng Nhật N2) _ 15561TH

Mô tả công việc

Nhiệm vụ liên quan đến việc sản xuất chỉ may trong bộ phận kinh doanh. (Bao gồm đến thăm các nhà máy của đối tác Đài Loan tại thành phố Nhơn Trạch với quản lý người Nhật)- Theo dõi diễn biến cổ phiếu và xem xét giảm giá, khuyến mãi, thay đổi giá, xóa vv- Truyền đạt một số hướng dẫn từ văn phòng TP HCM cho các nhà máyKhối lượng công việc:- Production control 40%- Sample check 20&- Logistics arrangement 20%- Inspection 5%- Create a document 5%- Contact person with Japan headquarters 5%- Dealing with trouble 50%

Yêu cầu công việc

-  Tiếng Nhật N2 có thể phiên dịch- Tiếng anh giao tiếp (Giấy tờ)- Age: dưới 25 tuổi (Không yêu cầu kinh nghiệm)