Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

04 Trưởng bộ phận bán hàng kênh Tiền mặt (Area Sales Manager)

Job requirement

- Địa điểm làm việc:

Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Yên Bái

Quảng Nam - Huế - Quảng Trị - Đà Nẵng

Đồng Nai

Cần Thơ - Hậu Giang - Vĩnh Long

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC / GOAL OF POSITION1. Nhanh chóng xây dựng mạng lưới cho khu vực bán hàng nhằm thu hút khách hàng qua hình thức bán hàng trực tiếp.2. Thiết lập và phát triển vùng phủ sóng trong khu vực, tối đa hóa và phát triển nguồn lực để đạt được mục tiêu bán hàng khu vực.

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH / MAIN MISSIONS, RESPONSIBILITIES

1.Phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiêu của khu vực

2.Phối hợp với phòng hỗ trợ bán hàng để theo dõi toàn bộ quá trình, hiệu suất bán hàng và làm theo chiến lược để phát triển kênh bán hàng đứng đầu trong thị trường khu vực.

3.Xây dựng và phát triển đội ngũ, mạng lưới bán hàng khu vực

4.Nâng cao năng lực, năng suất đội ngũ bán hàng, tăng vị thế cạnh tranh của đội ngũ kênh bán hàng trên thị trường

5.Theo dõi các chỉ số rủi ro và phối hợp với các phòng ban liên quan (Risk) để ngăn chặn, phòng chống và theo dõi gian lận

6.Xây dựng năng lượng và động lực mạnh mẽ, đoàn kết trong kênh bán hàng

7.Hướng dẫn, huấn luyện, đào tạo các giám sát phát triển kinh doanh để đạt được thành tích tốt nhất

8.Nắm rõ tình hình kinh doanh đối thủ thuộc khu vực phụ trách để báo lên cấp trên và có chiến lược hành động thị trường phù hợp

Job requirement

A.Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experiences:

1 .Bằng cấp/ Education: Đại học ngành tài chính, quản trị kinh doanh, các ngành kinh tế liên quan

2 .Kinh nghiệm/ Experiences: ≥5 năm KN chuyên môn và 3-5 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành Tài chính tiêu dùng/ Ngân hàng/  FMCG

3.Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Giao tiếp và soạn thảo (văn bản/ tờ trình/ mail) tốt

4.Kiến thức chung/ General knowledge4.1Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: -Xây dựng được các chiến lược, kế hoạch bán hàng cho khu vực- Có khả năng phân bổ, điều phối công việc nhằm phát huy vai trò, chức năng của các bộ phận

4.2.Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understandingHiểu sâu sản phẩm, có khả năng đề xuất, cải tiến sản phẩm mới

4.3.Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: - Hiểu và phối hợp với phòng ban khác đảm bảo công việc.- Có khả năng kiểm soat và hướng dẫn lại quy trình các công việc đang thực hiện

B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn/ Competencies, professional skills:

1.Năng lực dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng

2.Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm bán hàng

3. Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương