Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 13
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 36
 • 15
 • 7
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 44 việc làm truong bo phan quan ly chat luong
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 20,000,000 - 28,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-02-2020
Mức lương: Trên 2.000 USD
careerbuilder.vn 12-02-2020
Mức lương: 25,000,000 - 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 12-02-2020
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 12-02-2020
Mức lương: 18,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 10-02-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 22-01-2020
Mức lương: 30,000,000 - 60,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-12-2019
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 09-12-2019
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 44
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 44
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký