Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 5,970
 • 4,167
 • 953
 • 414
 • 309
 • 221
 • 178
 • 147
 • 143
 • 115
 • 112
 • 109
 • 107
 • 99
 • 95
 • 88
 • 82
 • 79
 • 77
 • 68
 • 66
 • 65
 • 61
 • 56
 • 54
 • 54
 • 52
 • 52
 • 52
 • 50
 • 49
 • 48
 • 48
 • 47
 • 47
 • 46
 • 46
 • 44
 • 41
 • 40
 • 35
 • 35
 • 35
 • 29
 • 29
 • 28
 • 24
 • 24
 • 23
 • 23
 • 23
 • 21
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
Tìm theo ngành nghề
 • 8,407
 • 2,071
 • 1,612
 • 1,600
 • 1,581
 • 1,019
 • 534
 • 411
 • 380
 • 371
 • 364
 • 341
 • 333
 • 328
 • 318
 • 306
 • 282
 • 279
 • 266
 • 237
 • 234
 • 219
 • 218
 • 216
 • 203
 • 179
 • 165
 • 163
 • 152
 • 147
 • 137
 • 132
 • 130
 • 122
 • 121
 • 116
 • 113
 • 103
 • 92
 • 76
 • 65
 • 60
 • 45
 • 42
 • 40
 • 35
 • 34
 • 33
 • 31
 • 30
 • 30
 • 28
 • 28
 • 27
 • 25
 • 23
 • 20
 • 19
 • 18
 • 13
 • 10
 • 5
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 15,797 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 15,797
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 15,797
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký