Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 382
 • 65
 • 50
 • 41
 • 34
 • 25
 • 19
 • 19
 • 15
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,825
 • 522
 • 307
 • 293
 • 280
 • 153
 • 103
 • 94
 • 89
 • 83
 • 76
 • 70
 • 67
 • 64
 • 52
 • 52
 • 52
 • 51
 • 49
 • 43
 • 42
 • 40
 • 39
 • 38
 • 36
 • 35
 • 34
 • 34
 • 32
 • 31
 • 29
 • 29
 • 27
 • 27
 • 26
 • 25
 • 25
 • 18
 • 14
 • 13
 • 13
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 2,934 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 10,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 29-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,934
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,934
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký