Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 579
 • 100
 • 68
 • 68
 • 53
 • 43
 • 36
 • 32
 • 25
 • 22
 • 18
 • 18
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
Tìm theo ngành nghề
 • 3,746
 • 952
 • 758
 • 710
 • 508
 • 366
 • 226
 • 214
 • 195
 • 177
 • 159
 • 154
 • 149
 • 145
 • 133
 • 132
 • 125
 • 122
 • 118
 • 113
 • 109
 • 97
 • 89
 • 76
 • 76
 • 69
 • 66
 • 65
 • 64
 • 61
 • 56
 • 55
 • 54
 • 53
 • 51
 • 50
 • 41
 • 38
 • 32
 • 28
 • 26
 • 24
 • 21
 • 20
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 15
 • 14
 • 12
 • 9
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 5,169 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 5,500,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,169
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,169
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký