Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 538
 • 85
 • 60
 • 57
 • 44
 • 40
 • 28
 • 25
 • 23
 • 18
 • 16
 • 13
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 2,997
 • 683
 • 629
 • 571
 • 449
 • 301
 • 182
 • 173
 • 156
 • 138
 • 133
 • 128
 • 128
 • 112
 • 108
 • 105
 • 100
 • 100
 • 93
 • 89
 • 82
 • 74
 • 63
 • 62
 • 59
 • 57
 • 56
 • 53
 • 51
 • 51
 • 51
 • 50
 • 45
 • 45
 • 42
 • 33
 • 32
 • 32
 • 29
 • 24
 • 20
 • 18
 • 18
 • 17
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 4,341 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 7,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 6,000,000 - 12,000,009 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 4,341
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 4,341
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký