Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 399
 • 112
 • 89
 • 88
 • 52
 • 32
 • 27
 • 23
 • 20
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
Tìm theo ngành nghề
 • 3,508
 • 951
 • 767
 • 604
 • 601
 • 438
 • 377
 • 184
 • 163
 • 150
 • 142
 • 141
 • 136
 • 118
 • 116
 • 115
 • 114
 • 114
 • 104
 • 98
 • 93
 • 92
 • 87
 • 86
 • 84
 • 84
 • 80
 • 71
 • 64
 • 62
 • 62
 • 57
 • 53
 • 50
 • 47
 • 43
 • 38
 • 37
 • 35
 • 35
 • 26
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 21
 • 17
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 5,032 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 1.500 - 2.000 USD
careerbuilder.vn 26-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-02-2020
Mức lương: 5,500,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-02-2020
Mức lương: 30,000,000 - 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,032
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,032
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký