Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 591
 • 200
 • 122
 • 117
 • 74
 • 49
 • 38
 • 38
 • 24
 • 21
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
Tìm theo ngành nghề
 • 5,643
 • 1,293
 • 1,229
 • 1,044
 • 1,042
 • 888
 • 448
 • 296
 • 283
 • 277
 • 266
 • 251
 • 248
 • 237
 • 233
 • 187
 • 171
 • 164
 • 157
 • 154
 • 151
 • 144
 • 132
 • 131
 • 122
 • 118
 • 113
 • 108
 • 105
 • 102
 • 95
 • 93
 • 92
 • 92
 • 85
 • 82
 • 67
 • 53
 • 52
 • 44
 • 42
 • 42
 • 42
 • 40
 • 32
 • 30
 • 29
 • 25
 • 20
 • 19
 • 18
 • 18
 • 18
 • 16
 • 16
 • 14
 • 14
 • 13
 • 8
 • 5
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 7,568 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,568
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,568
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký